اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • مدیر توسعه و پژوهش
    عنوان :مدیر توسعه و پژوهش
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهای (زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) و یا یکی از رشته های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش
    2- مهارت: تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی، تسلط به رایانه، توان تجزیه و تحلیل بالا
    3- دوره های آموزشی: روش تحقیق"
    فایل :
    دسته بندی :کارشناس امور پژوهشی