اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • کارشناس مسؤول امور فرهنگی
    عنوان :کارشناس مسؤول امور فرهنگی
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فرهنگ و معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی علوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، علوم قرآنی، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، درجات (1) تا (3) حفظ قرآن (موضوع بخشنامه شماره 200/13736 مورخ 1390/06/14)
    2- مهارت: تسلط به رایانه و یکی از زبانهای خارجی (ترجیحاً انگلیسی، فرانسه، عربی)، توانایی کار با نرم افزارهای رایج در زمینه تخصص مربوطه، توانایی برقراری ارتیاط مؤثر
    3- دوره های آموزشی: آشنایی با قانون مطبوعات، آشنایی با امور اقلیتهای دینی، کتاب و کتابخوانی"
    فایل :
    دسته بندی :کارشناس امور فرهنگی