اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی
    عنوان :مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل) مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستمها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اسلامی-اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی
    2- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
    3- دوره های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محساسبات عمومی"
    فایل :
    دسته بندی :حسابرس