اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • کارشناس روابط بین الملل
    عنوان :کارشناس روابط بین الملل
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمانهای بین الملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی، تاریخ (مطالعات خلج فارس، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ)، تاریخ معاصر جهان اسلام، علوم اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، حقوق ارتباطات، حقوق بشر، فقه سیاسی، مدیریت رسانه، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، قرآن و علوم (علوم سیاسی)
    2- مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراری ارتباط مؤثر، تسلط کامل به یکی از زبانهای خارجی
    3- دوره های آموزشی: آشنایی با فنون مذاکره در سطح بین الملل، آشنایی با مفاد قراردادها و موافقتنامه ها و پروتکلهای بین المللی، آشنایی با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نظام"
    فایل :
    دسته بندی :کارشناس روابط بین الملل