اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • مدیر روابط عمومی
    عنوان :مدیر روابط عمومی
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب و رشته های تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، روابط عمومی، روزنامه نگاری، حقوق ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات، مدیریت رسانه، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری، روابط عمومی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی (تبلیغ و ارتباطات)
    2- مهارت: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، برقراری ارتباط مؤثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی
    3- دوره های آموزشی: اصول گزارش نویسی در روابط عمومی، مهارت های ارتباط جمعی، روشهای سنجش افکار عمومی
    4- سایر عوامل مؤثر: صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع"
    فایل :
    دسته بندی :کارشناس روابط عمومی