اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • مشاور
    عنوان :مشاور
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی تخصصی موضوعی مربوط حسب مورد.
    2- تجربه:
    - دارا بودن حداقل 4، 8 و 12 سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانس جهت تصدی پست سازمانی مشاور رؤسای سازمانهای وابسته
    - دارا بودن حداقل 12،8 و 16 سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس، لیسانس جهت تصدی پست سازمانی مشاور مقامات مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مشاغل همتراز
    3- مهارت: ابتکار و خلاقیت، برنامه ریزی، تشخیص، تصمیم سازی، گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب
    4- دوره های آموزشی: گزارش نویسی پیشرفته، آشنایی با فنون تصمیم سازی و تصمیم گیری، آشنایی با نحوه تهیه و تدوین (REP)"
    فایل :
    دسته بندی :مشاور