اوقات شرعی
 • سه شنبه،06 اسفند 1398
 • ورود
 
     
   • محمدرضا کلائی
    شهردار مشـــهد مقدس

    شهریار آل شیخ
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    . .
    رییس اداره هماهنگی و پیگیری های ویژه

    . .
    رییس گروه همکاری های بین الملل علمی و تخصصی

    . .
    مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی

    - -
    -

    . .
    رییس گروه تشکیلات و برنامه ریزی منابع انسانی

    . .
    رییس گروه آموزش و توانمندسازی

    . .
    رییس گروه تحول و بهبود فرآیندها

    جمال حسن بارانی
    مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد

    0 .
    معاون دفتر

    0 0
    رییس گروه برنامه ریزی

    0 0
    رییس گروه بودجه

    0 0
    رییس گروه ارزیابی عملکرد

    0 0
    گروه راهبری سبد پروژه های شهری

    0 0
    مدیرکل منابع انسانی

    0 0
    معاون اداره کل منابع انسانی

    0 0
    رییس اداره تأمین منابع انسانی

    0 0
    رییس اداره امور کارکنان

    0 0
    رییس اداره انتصابات و ترفیعات

    0 0
    رییس اداره رفاه و سلامت

    0 0
    مدیرکل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

    معاون دفتر
    فاقد محتوا
    گروه رصدهای آماری
    فاقد محتوا
    گروه تحلیل و پردازش اطلاعات
    فاقد محتوا
    گروه راهبری مطالعات
    فاقد محتوا
    گروه مطالعات و تحقیقات راهبردی
    فاقد محتوا
    رضا خواجه نائینی
    معاون مالی و پشتیبانی

    0 0
    رییس اداره هماهنگی و پیگیری های ویژه

    0 0
    مدیرکل امور مالی

    . .
    معاون اداره کل امور مالی

    . .
    رییس اداره حسابداری مدیریت

    . .
    رییس اداره امور قراردادها

    . .
    رییس اداره حسابداری

    . .
    رییس اداره حسابداری حقوق و دستمزد

    0 0
    مدیرکل درآمدهای عمومی

    0 0
    معاون اداره کل درآمدهای عمومی

    0 0
    رییس اداره امور اجرایی کمیسیون ماده 77

    0 0
    رییس اداره وصول مطالبات و ثبت درآمدهای عمومی

    0 0
    رییس اداره هماهنگی و نظارت بر امور درآمدی

    0 0
    رییس اداره تشخیص و تأمین منابع درآمدی

    0 0
    مدیرکل خزانه داری

    معاون اداره کل
    فاقد محتوا
    اداره شناسایی و ثبت املاک و مستغلات
    فاقد محتوا
    اداره ساماندهی و حفاظت املاک و مستغلات
    فاقد محتوا
    0 0
    رییس اداره ساماندهی دارایی ها

    اداره خزانه داری
    فاقد محتوا
    0 0
    مدیرکل پشتیبانی

    0 0
    معاون اداره کل پشتیبانی

    0 0
    رییس اداره تدارکات و ترابری

    . .
    رییس اداره نگهداری ساختمان ها و خدمات عمومی

    . .
    رییس اداره پشتیبانی زیرساخت های رفاهی

    . .
    رییس اداره دبیرخانه و آرشیو اسناد

    مهدی یعقوبی
    سرپرست معاونت خدمات شهری

    اداره هماهنگی و پیگیری های ویژه
    فاقد محتوا
    . .
    رییس اداره برنامه ریزی خدمات شهری

    . .
    رییس اداره نظارت بر امور سازمان های وابسته

    . .
    رییس اداره هماهنگی مناسبت ها

    . .
    مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

    . .
    معاون اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

    . .
    رییس اداره نظارت بر خدمات شهری

    0 0
    رییس اداره مقابله با حوادث غیرمترقبه

    . .
    مدیرکل بهبود محیط زیست شهری

    . .
    معاون اداره کل بهبود محیط زیست شهری

    اداره امور اجرایی کمیسیون بند 20
    فاقد محتوا
    . .
    رییس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی

    . .
    رییس اداره نظارت بر فضای سبز و مهندسی منابع آبی

    محمدرضا حسین نژاد
    معاون شهرسازی و معماری

    اداره هماهنگی و پیگیری های ویژه
    فاقد محتوا
    . .
    مدیر کل امور شهرسازی

    . .
    معاون اداره کل امور شهرسازی

    . .
    رییس اداره نقشه برداری و پیاده سازی طرح ها

    اداره نقشه برداری و پیاده سازی طرح ها
    فاقد محتوا
    . .
    رییس گروه تدوین، ترویج و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

    . .
    رییس اداره نظارت بر مهندسین ناظر و مقررات ملی ساختمان

    . .
    مدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات شهری

    معاون دفتر
    فاقد محتوا
    گروه اسناد توسعه ای شهرسازی
    فاقد محتوا
    . .
    رییس گروه تهیه طرح های موضعی و ویژه

    گروه مطالعات معماری و شهرسازی
    فاقد محتوا
    . .
    رییس گروه مطالعات نما و کالبد شهری

    . .
    مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد

    . .
    مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون های ماده صد

    . .
    رییس اداره نظارت بر ساخت و سازهای محدوده شهر

    . .
    رییس اداره نظارت بر ساخت و سازهای حریم شهر

    . .
    رییس اداره امور اجرایی کمیسیون های ماده صد

    . .
    رییس اداره پیگیری اجرای احکام کمیسیون های ماده صد

    خلیل ا... کاظمی
    معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران

    . .
    رییس اداره هماهنگی و پیگیری های ویژه

    . .
    رییس گروه مطالعات فنی و اجرایی

    سیدمحمود ریحانی
    مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور عمرانی

    معاون اداره کل
    فاقد محتوا
    . .
    رییس اداره هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی

    . .
    رییس اداره نظارت بر اجرای امور عمرانی ستاد

    . .
    رییس اداره پیمان و رسیدگی و تطبیق دستورالعمل های فنی

    . .
    رییس اداره هماهنگی و نظارت بر امور عمرانی مناطق و سازمان ها

    اداره نوآوری و تکنولوژی های نوین
    فاقد محتوا
    . .
    مدیرکل نگهداری و تعمیرات زیرساخت ها و تأسیسات شهری

    . .
    معاون مدیرکل نگهداری و تعمیرات زیرساخت ها و تأسیسات شهری

    . .
    رییس اداره نگهداری و تعمیرات شبکه معابر و زیرساخت های ایمنی شهری

    . .
    رییس اداره نگهداری و تعمیرات ساختمان ها، ابنیه و پارک ها

    . .
    رییس اداره راهبری حفاری های شهری

    اداره کل هماهنگی و نظارت بر حمل و نقل و ترافیک
    فاقد محتوا
    معاون اداره کل
    فاقد محتوا
    اداره نظارت بر شبکه حمل و نقل عمومی
    فاقد محتوا
    اداره نظارت بر تجهیزات و علائم ترافیکی مناطق و سازمانها
    فاقد محتوا
    اداره راهبری و نظارت بر مراکز معاینه فنی و کاهش آلایندگی هوا
    فاقد محتوا
    فاقد محتوا
    معاون اداره کل
    فاقد محتوا
    اداره نظارت بر نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری
    فاقد محتوا
    اداره نگهداری و تعمیرات معابر و تقاطعها
    فاقد محتوا
    اداره نگهداری و تعمیرات ابنیه و پارکها
    فاقد محتوا
    اداره شبکه هدایت آبهای سطحی
    فاقد محتوا
    . .
    سرپرست اداره کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

    معاون اداره کل
    فاقد محتوا
    اداره هماهنگی، پیگیری های ویژه و تعاملات بین دستگاهی
    فاقد محتوا
    . .
    رییس اداره بررسی لوایح و پیگیری ابلاغ مصوبات

    اداره هماهنگی و پیگیری اجرای مصوبات
    فاقد محتوا
    . .
    مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات

    . .
    رییس اداره بازرسی و نظارت شهرسازی و معماری

    . .
    رییس اداره بازرسی و نظارت عمران و حمل و نقل

    . .
    رییس اداره بازرسی و نظارت خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی

    . .
    رییس اداره بازرسی و نظارت برنامه ریزی و منابع انسانی

    . .
    رییس اداره بازرسی و نظارت مالی و اقتصادی

    . .
    مدیرکل امور مجامع و حسابرسی داخلی

    . .
    معاون مدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی

    . .
    رییس اداره حسابرسی رعایت

    . .
    رییس اداره حسابرسی عملیاتی

    . .
    رییس اداره امور مجامع شرکت ها و شوراهای سازمان های تابعه

    . .
    رییس اداره تدوین رویه های کنترل داخلی

    . .
    مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

    معاون اداره کل
    فاقد محتوا
    . .
    رییس اداره اطلاع رسانی

    . .
    رییس اداره روابط بین الملل

    . .
    رییس اداره اطلاع یابی و افکار سنجی

    . .
    رییس اداره تشریفات

    . .
    مدیر هسته گزینش

    . .
    معاون مدیر هسته گزینش

    . .
    رییس اداره تحقیق و بررسی

    . .
    رییس اداره مصاحبه و ارزیابی

    . .
    رییس اداره امتحانات، اسناد و استعلامات

    . .
    سرپرست مدیریت حقوقی

    . .
    رییس اداره رسیدگی به دعاوی حقوقی

    . .
    رییس اداره مشاوره و پاسخگویی حقوقی

    . .
    رییس گروه تنقیح قوانین شهرداری

    . .
    مدیرکل حراست

    . .
    معاون اداره کل حراست

    . .
    رییس اداره حفاظت پرسنلی

    . .
    رییس اداره حفاظت اسناد

    . .
    رییس اداره حفاظت فناوری اطلاعات

    اداره حفاظت فیزیکی
    فاقد محتوا
    . .
    رییس اداره طرح و برنامه و آموزش

    اداره هماهنگی مناطق
    فاقد محتوا
    اداره هماهنگی سازمان ها
    فاقد محتوا
    اداره حراست مالی و پشتیبانی
    فاقد محتوا
    . .
    رییس اداره حراست شهرسازی و معماری