15°C آفتابی
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،26 مهر 1397
 • ورود
 
     
   • شرح وظایف

    گروه تشکیلات :
    تهیه و تدوین برنامه زمانبندی برای گروه تحت سرپرستی و راهنمایی و مشورت با پرسنل زیر مجموعه.
    بازدید ادواری از دوائر شهرداری و نظارت بر تهیه چارتهای تشکیلاتی پیشنهادی جدید
    انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل
    انجام اصلاحات واجرای سازمان تفصیلی نیروی انسانی شهرداری مشهد
    رسیدگی بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری
    نظارت بر تهیه پاسخ استعلامات واصله و کارآفرینی به منظور اعلام پستهای بلاتصدی جهت استخدام جدید نیروی انسانی
    نظارت بر تهیه وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب
    گروه بهبود روشها:
    - نظارت بر بهبود روشها در قالب سیستم مدیریت کیفیت.
    - نظارت بر تهیه دستورالعملها و روشهای اجرایی لازم جهت بهبود روشها و گردش کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و وحدت عمل.
    - بررسی نحوه گزارش کار هر یک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری وتجدید نظر درسیستم روشهای انجام کار و ارائه روشهای مناسب در جهت بهبود سازمان.
    - اقدامات لازم جهت آگاهی از فرآیندها و رضایتمندی ارباب رجوع بر اساس سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.
    -نظارت بر تهیه و تدوین و نشر کتابچه های مرتبط با موضوع بهبود سیستمها و روشها و تکریم ارباب رجوع.
    - مطالعه و بررسی بر روی نرم افزارهای کاربردی و مفید در سیستم شهرداری .
    گروه آموزش : 

    -تجزیه و تحلیل و مطالعه سطح سواد کارکنان با مشاغلی که در حال حاضر در آن اشتغال دارند به منظور برنامه ریزی آموزشی و پیش بینی دوره های آموزشی متناسب با سطح سواد کارکنان.
    -نظارت بر  پرداخت شهریه تحصیلی کارکنان دانشجو بر اساس آئین نامه آموزشی شهرداری.
    -مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی کلیه کارکنان و تنظیم تقویم آموزشی کوتاه مدت، میان  مدت و بلند مدت.
    -ارزشیابی دوره های آموزشی درحین اجراء و بعد از پایان دوره به جهت تعیین نارسائی ها.
    -نظارت بر تهیه آئین نامه های آموزشی جدید کارکنان شهرداری، نظارت بر حسن اجرای      دوره  های آموزشی مختلف همچنین  بررسی نیاز سنجی آموزشی کارکنان.
    -تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه آموزش شهرداری مشهد.
    تعداد بازدید :2821
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: